Ik ben een verwijzer

Ik ben een cliënt

Ik ben een medewerker

Samen werken aan betere ouderenzorg

Behandelcentrum Brabant biedt specialistische behandeling en begeleiding aan de oudere cliënt in Midden- en West-Brabant. Onze ervaren specialisten werken met een geïntegreerd behandel-, zorg- en welzijnsplan.
Samen met de oudere bekijken we wat er nodig is voor meer zelfredzaamheid en betere kwaliteit van leven.

Behandelcentrum Brabant is onderdeel van zorgorganisatie Mijzo.
We maken gebruik van elkaars expertise én delen onze kennis graag met andere zorgverleners. We streven ernaar om samen een antwoord te vinden op alle complexe zorgvragen rondom ouderenzorg.

Behandelcentrum Brabant (BCB) maakt onderdeel uit van zorgorganisatie Mijzo.