Fysiotherapie Maarten Kok en BCB vormen samen behandelteam

Terug naar overzicht
By 21 december 2016Uncategorized

Fysiotherapie Maarten Kok en Behandelcentrum Brabant (BCB) gaan vanaf deze maand in Oosterhout samenwerken in een multidisciplinair team. Begin december ondertekenden beide partijen tijdens een feestelijke bijeenkomst in Gezondheidscentrum Slotjesveste een samenwerkingscontract. Het doel van de overeenkomst: samen optimaal zorg bieden aan cliënten.

Maarten Kok is sinds juli van dit jaar actief bij Fysio- en Healthcenter De Beemd in Oosterhout. Hij houdt zich daar bezig met geriatriefysiotherapie en neurorevalidatie. Bij zijn cliënten gaat het veelal om kwetsbare ouderen die vaak complexe zorg nodig hebben. Om hen zo goed mogelijk te kunnen helpen, stemt Kok zijn zorg graag af op die van de zorgverleners uit andere disciplines, zoals logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten.

Uniek
“Als je een dergelijke multidisciplinaire samenwerking zoekt in Oosterhout, kom je al snel uit bij BCB”, zegt Kok. “Zij hebben veel kennis en expertise in huis op het gebied van geriatrie en neurorevalidatie.” Maar samenwerking tussen een eerstelijnszorgverlener als Kok en een behandelcentrum is niet altijd vanzelfsprekend. Kok vond het enthousiasme waarmee BCB zijn toenaderingspoging beantwoordde dan ook “amazing”. Hij noemt de samenwerking uniek.

Danique Vermeijs, ergotherapeut bij BCB, legt uit waarom haar organisatie graag met Kok wil samenwerken: “Mensen kennen ons vooral als tweedelijnszorgorganisatie. Niet iedereen weet dat Gezondheidscentrum Slotjesveste eerstelijns behandeling biedt. Door samen te werken met Maarten hopen we onze eerstelijns diensten meer bekendheid te geven.” Kok zijn wens om multidisciplinair samen te werken sluit daarnaast naadloos aan bij de werkwijze van BCB. Vermeijs: “Wij zijn niet anders gewend.”

Blije cliënten
De belangrijkste reden om multidisciplinair samen te werken is volgens Kok en Vermeijs dat het blije cliënten oplevert. “Ze weten niet wat ze meemaken”, zegt Kok. Zij hoeven niet meer zelf te bemiddelen tussen de verschillende zorgverleners. En door de korte lijntjes weten ze sneller waar ze aan toe zijn. “We nemen cliënten veel rompslomp uit handen”, zegt Vermeijs. “Maar zonder dat ze de regie verliezen”, benadrukt Kok. “Cliënten blijven steeds zelf de behandeldoelen bepalen.”

Samenwerking in de praktijk
In de getekende overeenkomst zijn vooral basisafspraken vastgelegd. Hoe de samenwerking in de praktijk wordt vormgegeven zal de komende tijd verder worden uitgewerkt. De eerste stappen zijn al gezet. Kok benadert bijvoorbeeld al actief huisartsen, specialisten en praktijkondersteuners om uit te leggen wat het nieuwe multidisciplinaire behandelteam voor hen kan betekenen. “En vanaf nu zijn wij op bepaalde momenten ook aanwezig in De Beemd”, zegt Vermeijs. “Dan kunnen cliënten op één locatie worden geholpen door Maarten én de zorgverleners van BCB.”