Samen voor de oudere cliënt

Heeft u klachten als gevolg van het ouder worden, een ongeval of ziekte? Behandelcentrum Brabant biedt u specialistische behandeling en begeleiding. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze behandeldiensten.
Wij zijn gespecialiseerd in zorg bij onder andere dementie, ziekte van Huntington en Parkinson. Ook kunt u na een ziekenhuisopname bij een van de organisaties terecht voor geriatrische revalidatiezorg.

Wij zijn er niet alleen voor u, maar ook voor uw huisarts, wijkverpleegkundige of andere eerstelijnszorgverlener. Zij kunnen bij Behandelcentrum Brabant terecht voor aanvullende expertise. Ditzelfde geldt voor uw specialist. Wij delen onze kennis en expertise graag met andere zorgverleners.

Naar welke specialist of behandelaar bent u op zoek?

Onze behandeldiensten

Diëtetiek

Ergotherapie

Fysiotherapie

Geestelijke zorg

Logopedie

Maatschappelijk werk

Muziektherapie

Ouderengeneeskunde

Psychologie

Psychomotorische therapie

Onze specialisaties

COPD

Dementie

Geriatrische revalidatiezorg

Huntington

Niet aangeboren hersenletsel

Palliatieve (terminale) zorg

Parkinson

Wondzorg