Geriatrische revalidatiezorg

< Overzicht behandeldiensten en specialisaties

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) helpt u bij het herstel van een operatie, beroerte of ernstige ziekte.

Ons doel
Wij bieden intensieve zorg waarbij meerdere zorgverleners betrokken zijn. Ons doel is om u te helpen met het herstellen en weer actief worden. Dat doen we na opname in het ziekenhuis tot terugkeer naar de eigen woonomgeving.

Voor wie?
Onze geriatrische revalidatiezorg is bedoeld voor cliënten die tijdelijk intensieve zorg nodig hebben na een operatie, ongeval of ernstige ziekte. Bijvoorbeeld bij:

  • een nieuw heup- of kniegewricht;
  • een heupfractuur;
  • een beroerte (CVA);
  • een amputatie;
  • longziekten, hartfalen of kanker.

Wat maakt dit specialisme zo bijzonder?
Behandelcentrum Brabant kan u na de ziekenhuisopname individueel behandelen en begeleiden. Dit draagt bij aan een snelle terugkeer naar de eigen woonomgeving. We hebben hiervoor gespecialiseerde revalidatieafdelingen.