De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast. De ziekte uit zich o.a. in onwillekeurige bewegingen die langzaam verergeren, verstandelijke achteruitgang en verschillende psychische symptomen.

Ons doel
Behandelcentrum Brabant biedt optimale gespecialiseerde zorg aan cliënten met Huntington. Zowel aan cliënten die thuis verblijven, als aan cliënten die bij ons wonen. Ook begeleiden wij mantelzorgers, vanaf de diagnose tot en met het eindstadium.

Wat maakt dit specialisme zo bijzonder?
Behandelcentrum Brabant heeft een eigen gespecialiseerde locatie voor cliënten met Huntington: De Kloosterhoeve. Wij doen onderzoek naar de ziekte en hebben een expertisecentrum.

Huntington is een progressieve ziekte; wij passen onze behandeling en begeleiding aan op wat u nodig heeft in iedere fase. Zo kan er een vertrouwensband worden opgebouwd tussen cliënt, mantelzorger en behandelteam.