Niet aangeboren hersenletsel

< Overzicht behandeldiensten en specialisaties

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is letsel in de hersenen dat is ontstaan in de loop van het leven. Bijvoorbeeld door een ongeval of een beroerte.

Ons doel
Wij bieden optimale en gespecialiseerde zorg, behandeling en begeleiding aan cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Zowel aan cliënten die thuis verblijven, als aan cliënten die bij ons wonen.

Wat maak dit specialisme zo bijzonder?
Behandelcentrum Brabant maakt deel uit van een breed netwerk van gespecialiseerde professionals op het gebied van NAH. Onze behandelaars en begeleiders van verschillende disciplines werken met elkaar samen om de beste zorg te kunnen bieden aan cliënten met NAH. Ook hebben we een afdeling die gespecialiseerd is in NAH.