Een specialist ouderengeneeskunde is gespecialiseerd in zorg voor en behandeling van ouderen die kampen met een combinatie van gezondheidsproblemen.

De specialist ouderengeneeskunde helpt u met:

  • het duidelijk krijgen welke zorg u nodig heeft (diagnostiek);
  • behandeling;
  • het op elkaar afstemmen van alle soorten zorg die u van verschillende zorgverleners krijgt;
  • advies aan uw huisarts en/of medisch specialist.