De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen beschadigt en afsterft. Daardoor maken de cellen geen dopamine meer aan, een chemische stof die nodig is om soepel te kunnen bewegen en lichaamsbewegingen onder controle te houden.

Ons doel
Behandelcentrum Brabant biedt optimale behandeling en begeleiding aan cliënten met Parkinson, Lewy Body dementie (een vorm van dementie die overeenkomsten heeft met Parkinson) en ander aandoeningen die lijken op Parkinson.

Ook begeleiden wij de mantelzorger van de cliënt vanaf de diagnose tot en met de laatste levensfase.

Wat maakt dit specialisme zo bijzonder?
Vanaf het moment van de diagnose biedt Behandelcentrum Brabant behandeling en begeleiding die past bij uw behoefte. Parkinson is een progressieve ziekte; wij passen onze behandeling en begeleiding aan op wat u nodig heeft in iedere fase. Zo kan er een vertrouwensband worden opgebouwd tussen cliënt, mantelzorger en behandelteam.

Wij bieden daarnaast Parkinson Oefengroepen en Partner Educatie Programma PEPP4ALL.