Samen voor verwijzers

Eerstelijnszorgverleners zoals huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen, kunnen bij Behandelcentrum Brabant terecht voor aanvullende expertise bij de zorg voor ouderen. Ook specialisten kunnen een beroep op ons doen. Wij delen onze kennis en expertise graag met andere zorgverleners.

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij onderzoek en behandeling van uw oudere cliënten? Onze specialist ouderengeneeskunde of gespecialiseerde behandelaar beantwoordt graag uw vragen. Wanneer nodig, gebeurt dit interdisciplinair. We hebben daarnaast alle voorzieningen in huis om cliënten te kunnen behandelen. De behandelruimtes in ons hele werkgebied zijn afgestemd op ouderen. Ook kunnen we cliënten thuis bezoeken en behandelen.

Naar welke specialist of behandelaar bent u op zoek?

Onze behandeldiensten

Diëtetiek

Ergotherapie

Fysiotherapie

Geestelijke zorg

Logopedie

Maatschappelijk werk

Muziektherapie

Ouderengeneeskunde

Psychologie

Psychomotorische therapie

Onze specialisaties

COPD

Dementie

Geriatrische revalidatiezorg

Huntington

Niet aangeboren hersenletsel

Palliatieve (terminale) zorg

Parkinson

Wondzorg