Doel
Wij bieden optimale, specifieke interdisciplinaire zorg, behandeling en begeleiding aan cliënten met dementie, waardoor zij een zo zelfstandig en een kwalitatief zo goed mogelijk leven kunnen blijven leiden met adequate ondersteuning van hun zorgsysteem.

Doelgroep
Cliënten met een dementiesyndroom. Een deel van de begeleiding richt zich op de mantelzorger en indien gewenst ook op ondersteuning van andere professionele zorg- en hulpverleners.

Wat maakt dit specialisme zo bijzonder?
Behandelcentrum Brabant maakt deel uit van een breed netwerk van gespecialiseerde professionals op het gebied van dementie. Specifieke zorgprogramma’s bij probleemgedrag ondersteunen de medewerkers in hun zorg voor de cliënt. Medische, paramedische en psychosociale specialisten kunnen daarbij worden geconsulteerd. Doordat wij speciaal op dementie opgeleide casemanagers in dienst hebben, kan die vorm van ondersteuning geboden worden in alle fasen van dementie, zowel intra- als extramuraal. Daarnaast biedt Behandelcentrum Brabant EDOMAH, Ergotherapie voor Dementerende Ouderen en hun mantelzorgers Aan Huis aan.