De geestelijk verzorger richt zich op:

  • het begeleiden van de cliënt in het zoeken naar antwoorden op zingevings- en levensvragen.

Een aantal geestelijk verzorgers van Behandelcentrum Brabant is ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).