Geriatrische revalidatiezorg

< Overzicht behandeldiensten en specialisaties

Doel
Wij bieden interdisciplinaire en intensieve zorg aan de cliënt bij het herstellen en reactiveren na een operatie. Na opname in het ziekenhuis tot terugkeer naar de eigen woonomgeving.

Doelgroep
Cliënten die tijdelijk intensieve zorg nodig hebben om te herstellen en te reactiveren na een operatie, ongeval of ernstige ziekte. Bijvoorbeeld bij:

  • een nieuw heup- of kniegewricht;
  • een heupfractuur;
  • een beroerte (CVA);
  • een amputatie;
  • longziekten, hartfalen of kanker.

Wat maakt dit specialisme zo bijzonder?
Behandelcentrum Brabant kan de cliënt na de ziekenhuisopname individueel behandelen en begeleiden, waardoor terugkeer naar de eigen woonomgeving wordt bevorderd. Dit doen wij op een interdisciplinaire wijze die ten goede komt aan de cliënt. Wij hebben gespecialiseerde revalidatieafdelingen.