Doel
Wij bieden optimale, specifieke interdisciplinaire extramurale en intramurale zorg, behandeling en begeleiding aan cliënten met de ziekte Huntington. Ook begeleiden wij de mantelzorger van de cliënt vanaf de diagnose tot en met het eindstadium.

Doelgroep
Cliënten met de ziekte Huntington en hun directe mantelzorger.

Wat maakt dit specialisme zo bijzonder?
Behandelcentrum Brabant maakt deel uit van een breed netwerk van gespecialiseerde professionals op het gebied van Huntington. Wij zijn bovenregionaal toonaangevend op het gebied van Huntington. Wij hebben een eigen gespecialiseerde locatie genaamd De Kloosterhoeve. Wij doen onderzoek naar de ziekte en hebben een expertisecentrum.

Behandelcentrum Brabant kan vanaf het moment van de diagnose behandeling en begeleiding bieden afgestemd op de specifieke behoeften van de cliënt met complexe, toenemende hulpvragen die het progressieve ziektebeeld met zich meebrengt. Zo kan er een vertrouwensband worden opgebouwd tussen de cliënt, mantelzorger en het behandelteam.