De logopedist richt zich op:

  • het behouden of verhogen van een optimale communicatie door te ondersteunen bij taal, spraak en gehoor;
  • verbeteren van het kauw- en slikvermogen.

Alle logopedisten van Behandelcentrum Brabant zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Er zijn binnen Behandelcentrum Brabant afasietherapeuten werkzaam en er zijn logopedisten die zijn aangesloten bij ParkinsonNet.