De maatschappelijk werker richt zich op:

  • het ondersteunen van de cliënt en het cliëntsysteem bij het sociaal maatschappelijk functioneren;
  • het voeren van psychosociale counseling gesprekken.

Een aantal maatschappelijk werkers van Behandelcentrum Brabant zijn ingeschreven in het beroepsregister van de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW) en bij ParkinsonNet.

Verder zijn onze maatschappelijk werkers gespecialiseerd in CVA, dementie en de ziekte van Huntington.