Niet aangeboren hersenletsel

< Overzicht behandeldiensten en specialisaties

Doel
Wij bieden optimale, specifieke, multidisciplinaire, interdisciplinaire extramurale en intramurale zorg, behandeling en begeleiding aan cliënten met NAH.

Doelgroep
Cliënten met NAH.

Wat maak dit specialisme zo bijzonder?
Behandelcentrum Brabant maakt deel uit van een breed netwerk van gespecialiseerde professionals op het gebied van NAH. Daarnaast hebben we behandelaars en begeleiders die gespecialiseerd zijn in NAH, zodat een inter- en multidisciplinaire behandeling gegeven kan worden aan de cliënt. We hebben een afdeling die gespecialiseerd is in NAH.