Ouderengeneeskunde

< Terug

De specialist ouderengeneeskunde richt zich op:

  • diagnostiek en behandeling van kwetsbare ouderen met gezondheidsvragen. Vragen kunnen liggen op diverse geriatrische gebieden zoals somatische zorg, psychogeriatrie, palliatieve zorg, terminale zorg of geriatrische revalidatie;
  • de regie van multidisciplinaire zorg;
  • consultatie en/of medebehandeling in de eerste lijn op verzoek van de huisarts;
  • consultatie in ziekenhuizen op verzoek van de medisch specialist;
  • diagnostiek van zorgproblemen.

Behandelcentrum Brabant heeft ook basisartsen, praktijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in huis. Een aantal artsen is aangesloten bij ParkinsonNet. Ook is een aantal artsen gespecialiseerd in de ziekte van Huntington en palliatieve zorg.

Wanneer daar behoefte aan is, worden onze specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn bijgestaan door een casemanager.