Palliatieve (terminale) zorg

< Overzicht behandeldiensten en specialisaties

Doel
Wij bieden interdisciplinaire zorg die zich richt op een comfortabel, kwalitatief leven (totale zorg) voor hen die ongeneeslijk ziek zijn.

Doelgroep
Ongeneeslijk zieke cliënten, die een zo kwalitatief mogelijk leven willen blijven leiden en waar een comfortabel sterfbed onderdeel van uit maakt.

Wat maakt dit specialisme zo bijzonder?
Behandelcentrum Brabant maakt deel uit van een breed netwerk van gespecialiseerde professionals op het gebied van palliatieve zorg. Daarnaast hebben we twee hospices. We hebben niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten, waarmee cliënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken krijgen. Uiteraard is er ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen, die zich bij de cliënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. De behandelaren en begeleiders richten zich op verlichting, begeleiding en ondersteuning bij het nemen van beslissingen en kunnen ook geconsulteerd worden.