Doel
Wij bieden optimale, specifieke interdisciplinaire zorg, behandeling en begeleiding aan cliënten met de ziekte van Parkinson, Lewy Body dementie en overige parkinsonismen. Ook begeleiden wij de mantelzorger van de cliënt vanaf de diagnose tot en met de laatste levensfase.

Doelgroep
Cliënten met de ziekte van Parkinson of een atypische parkinsonisme (multipele systeem atrofie (MSA), progressieve supra nucleaire paralyse (PSP), corticobasale degeneratie (CBD), Lewy Body dementie) en hun directe mantelzorger.

Wat maakt dit specialisme zo bijzonder?
Behandelcentrum Brabant maakt deel uit van een breed netwerk van gespecialiseerde professionals op het gebied van Parkinson, onder andere ParkinsonNet. Behandelcentrum Brabant kan vanaf het moment van de diagnose behandeling en begeleiding bieden afgestemd op de specifieke behoeften van de cliënt en de complexe, toenemende hulpvragen die het progressieve ziektebeeld met zich meebrengt. Zo kan er een vertrouwensband worden opgebouwd tussen de cliënt, mantelzorger en het behandelteam. Daarbij bieden wij Parkinson Oefengroepen en Patiënt en Partner Educatie Programma (PPEP) aan.